Patenten

EEN OCTROOI AANVRAGEN

Je hebt aan een innovatie gewerkt. Dit kan een nieuwe en innovatieve uitvinding zijn, of een proces. Die uitvinding kan fysiek of virtueel / software zijn. De ontwikkeling van nieuwe producten kost vaak tijd, moeite en geld. In dergelijke gevallen is een octrooi doorgaans een goede manier om een ​​exclusief recht te verkrijgen.

Maar er zijn nog veel meer goede redenen om octrooi aan te vragen. U doet kennis op voor uw bedrijf en voegt zo waarde toe. Het geeft investeerders meer zekerheid en maakt het mogelijk om de uitvinding in licentie te geven of te verkopen.

DUS, WAAR BEGINNEN?

Eerst gaan we zitten en praten. Voordat we daadwerkelijk een octrooi gaan tekenen, moeten we eerst weten of een aanvraag kan leiden tot een commercieel relevant octrooi. We zullen ook praten over de feitelijke uitvinding en de technologie. Is dit een eenmansoperatie? Of zijn er meerdere stakeholders / partners? Moet u uw ideeën beschermen voordat u met externe partijen gaat praten?

We zullen eerlijk tegen je zijn. Als we twijfels hebben over de haalbaarheid van een aanvraag of de waarde die dit octrooi kan toevoegen aan uw bedrijf, dan delen we dit met u. We willen dat de tijd, moeite en het geld dat u in uw uitvindingen heeft geïnvesteerd, goed wordt besteed. Als een andere vorm van bescherming beter bij u past, bieden wij u alternatieve oplossingen.

DOELEN STELLEN

Als we er allebei zeker van zijn dat we dezelfde mindset hebben als u, gaan we aan de slag. We willen zowel op lange als korte termijn effectief zijn. We streven ernaar om de beste applicatie voor uw innovatie te schrijven, dus we zijn zeer grondig. Het is alsof je de Goldilocks-zone vinden. De aanvraag moet uw uitvinding zo breed mogelijk dekken, maar niet te breed.

Daarom doen we een verkenning om relevante octrooiliteratuur te vinden. Dit helpt ons om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de uitvinding en draagt ​​bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de aanvraag.

Een octrooiaanvraag is zowel een juridisch als een technisch document en daarom (meestal) niet gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Maar we zorgen ervoor dat u en andere autoriteiten precies kunnen begrijpen wat we beweren te hebben uitgevonden.

Wanneer we de octrooiaanvraag hebben afgerond, dienen we deze in bij de juiste octrooiverlenende autoriteit. In de meeste gevallen zijn dit Octrooicentrum Nederland (NPO) en het Europees Octrooibureau (EPO). De NPO / EPO zal wat tijd nodig hebben om wat onderzoek te doen om erachter te komen of het nieuw en inventief genoeg is. Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, kunt u de trotse eigenaar worden van een geldig octrooirecht.

KOSTEN VAN OCTROOIEN?

De kosten voor het aanvragen van patenten zijn afhankelijk van veel variabelen. Het is een beetje zoals vragen wat een auto kost. De complexiteit van de uitvinding, is het gemakkelijk te onderscheiden van andere patenten? Komt uw uitvinding ook in andere vormen of vormen voor? Deze factoren dragen allemaal bij aan de kosten / tijd / inspanningen om met succes toe te passen. Daarom willen we eerst een gesprek met je hebben. Na het stellen en beantwoorden van veel vragen kunnen we een inschatting maken van de verwachte kosten.

Direct consult

We kunnen ons voorstellen dat je nu vragen hebt. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op