Indiening aanvrage

Kern van de aanvraag, in juridische zin, zijn de conclusies. De conclusies beschrijven, in wollige termen, de beschermingsomvang. Er zijn onafhankelijke conclusies, zoals conclusie 1, en afhankelijke conclusies (zoals conclusie 2 en verder). De (uiteindelijk) verleende onafhankelijke conclusies bepalen de beschermingsomvang, omdat ze het breedst zijn. Afhankelijke conclusies kunnen opgevat worden als verdere voorbeelden. De inleiding van de beschrijving bevat de zogenaamde stand der techniek, het vertrekpunt van de uitvinding. Daarna volgt de beschrijving van de uitvinding, in termen van de afhankelijke conclusies. Daarna volgen voorbeelden, figuurbeschrijvingen en experimenten.

Onderzoek

Omdat er in Nederland geen octrooiraad is wordt een belangrijk deel van het inhoudelijke werk uitbesteed aan het Europees OctrooiBureau (EPO). Daar zitten “Examiners”, die in een bepaald vakgebied bekwaam zijn. Zij onderzoeken primair of de conclusies nieuw zijn, en als ze dat zijn, of ze ook inventief zijn. Verder hebben ze gebruikelijk opmerkingen over de “leesbaarheid” van de conclusies; die opmerkingen kunnen we meestal ter harte nemen. Soms zijn alle conclusies nieuw en inventief, vaker maar een beperkt aantal, of zelfs geen. Van belang is om de analyse van de Examiner na te lopen, omdat er bijna altijd wel ruimte in de betogen zit. Het gevolg is vaak dat onze onafhankelijke conclusie (te optimistisch) te breed is. Dan biedt een combinatie van een afhankelijke conclusie met een onafhankelijke conclusie, en soms een deel van de beschrijving, vaak een goede terugvalpositie. Anders gezegd, er blijft meesal wel iets over. Of dat dan de moeite waard is, is een andere, maar commercieel veel relevantere, vraag.

Intrekking

Als er inderdaad weinig of niets te claimen over blijft valt intrekking te overwegen, omdat de aanvraag dan ook niet gepubliceerd wordt, en dus geheim blijft.

Publicatie

Op basis van het onderzoek valt er wel vast te stellen wat er mogelijk aan beschermingsomvang over blijft, en of dat de moeite waard is.

Oppositie

Oppositie wordt niet vaak aangevraagd. Mocht dit wel het geval zijn dat zijn er 3 uitkomsten mogelijk: 1. Het octrooi moet worden ingetrokken; 2. Het octrooi moet beperkt worden; 3. Het octrooi blijft gehandhaafd. Mocht het octrooi moeten worden beperkt (optie 2), dan moet de Onderzoeker de aangepaste stukken opnieuw beoordelen.

Validatie

De vereisten voor validatie variëren per land. We kunnen een verdeling maken in 3 categorieën.

Categorie 1: door het betalen van de jaartakse is de validatie geregeld. Dit betreft de landen waar Engels, Duits of Frans de voertaal is. Omdat de claims tijdens de verlening als in het Duits & Frans vertaald zijn en de aanvrage in het Engels is ingediend, is er geen verdere actie nodig.

Categrie 2: De beschrijving mag in het Engels blijven, maar de conclusies/ claims moeten worden vertaald in de nationale taal. Daarnaast moeten de jaartakse worden betaald. Het vertalen en indienen van de vertaling moet door een Nationale octrooigemachtigde worden gedaan. Hierdoor zijn de kosten voor validatie hoger.

Categorie 3: De volledige aanvrage moet worden vertaald. Dus zowel de beschrijving als de conclusies. Daarnaast moet ook de jaartakse worden betaald. Net als de landen die in de tweede categorie vallen, moet het indienen van de vertaling worden gedaan door een nationaal octrooigemachtigde. Dit is de duurste variant. In onze communicatie rondom de verlening zult u onderstaand schema tegenkomen: