Leon Vogels M.Sc

EUROPEES EN NEDERLANDS PATENTGEMACHTIGDE

Ik ben een Nederlands en Europees octrooigemachtigde. Mijn praktijk is met name gericht op uitvindingen op het gebied van processen, materialen en gebruik daarvan, zoals halfgeleiders, procestechnologie, biotechnologie en chemie. Ik heb uitgebreide ervaring met onderzoek en ontwikkeling, zowel in het bedrijfsleven als bij onderzoeksinstellingen. Binnen productieomgevingen heb ik strategische kennisbescherming vorm gegeven en geïmplementeerd. Bij NXP was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het managen van honderden uitvindingen op jaarbasis en duizenden octrooien (-aanvragen) in totaal. De hier opgedane kennis en ervaring wordt regelmatig gedeeld in de vorm van universitaire hoorcolleges. Tevens ben ik tutor bij de opleiding voor Europees gemachtigde en corrector van examens van kandidaat-gemachtigden, als ook mede-opsteller van recente en toekomstige examens. Ik ben voorts nauw betrokken bij het naar de markt brengen van uitvindingen.

Ik heb fysische chemie aan de Radboud Universiteit gestudeerd en aldaar ook een doctoraat in de kristalgroei verkregen.

Contact

Telefoon

+31 (0) 85 486 50 80

Email

Mail @

Adres

Lange Amerikaweg 81

7332 BP Apeldoorn

The Netherlands

Patents for a reason