Peter, Leon en Judith

As your patent attorney, we are your guide through the world of patents.

Mission

Our mission is to protect your ownership of your patent and to make the most of your intellectual property. A patent can be valorized in many ways. We like to help you to explore your options. Either to produce, to investigate in a possible co-operation with another company or to license your patent.

We already have a track record in all kinds of patents
We are specialized in patents in the disciplines of physics, mechanics, chemistry, computer applications and life science with themes like energy, renewables, food, nanotech, packaging, medical applications and optics.

We use worldwide known patent management software. Patent Business is based in Apeldoorn,  close to the European Patent Office, the Dutch Patent Office (NL Octrooicentrum) and the Dutch Patent Court in The Hague.

Mission

Our mission is to protect your ownership of your patent and to make the most of your intellectual property. A patent can be valorized in many ways. We like to help you to explore your options. Either to produce, to investigate in a possible co-operation with another company or to license your patent.
We already have a track record in all kinds of patents
We are specialized in patents in the disciplines of physics, mechanics, chemistry, computer applications and life science with themes like energy, renewables, food, nanotech, packaging, medical applications and optics.

We use worldwide known patent management software. Patent Business is based in Apeldoorn, close to the European Patent Office, the Dutch Patent Office (NL Octrooicentrum) and the Dutch Patent Court in The Hague.

Mission

Our mission is to protect your ownership of your patent and to make the most of your intellectual property. A patent can be valorized in many ways. We like to help you to explore your options. Either to produce, to investigate in a possible co-operation with another company or to license your patent.
We already have a track record in all kinds of patents
We are specialized in patents in the disciplines of physics, mechanics, chemistry, computer applications and life science with themes like energy, renewables, food, nanotech, packaging, medical applications and optics.

We use worldwide known patent management software. Patent Business is based in Apeldoorn, close to the European Patent Office, the Dutch Patent Office (NL Octrooicentrum) and the Dutch Patent Court in The Hague.

Peter van Essen
Leon Vogels
Judith
Judith

Wat wij doen

Wij adviseren op het gebied van strategie en helpen bij het verkrijgen van patenten. Wij vechten ook door concurrenten verkregen patenten aan als zij u daarmee schaden. Verder adviseren wij bij het voorkomen van inbreuk en assisteren wij bij inbreukprocedures. Om potentiële kansen en bedreigingen voor intellectueel eigendom (IE) te ontdekken, kunnen onze octrooigemachtigden IE-audits uitvoeren. Wij geven lezingen en workshops over Intellectueel Eigendom aan bedrijven en diens verantwoordelijk medewerkers en onderzoekswetenschappers om meer bewustwording te creëren over kansen en valkuilen op het gebied van de bescherming van het Intellectueel Eigendom. Verder helpen we bij het opzetten van (bedrijfs) octrooistrategieën. Op deze manier zetten de octrooigemachtigden uw kennis en knowhow om in waarde en overdraagbare activa en verbeteren ze uw competitieve marktpositie. Service is een belangrijk aspect voor Patent Business.

Visie

Het is onze overtuiging dat octrooien in dienst staan ​​van uw octrooistrategie. Dit houdt in dat uw investering op welke manier dan ook moet worden terugverdiend. Van onze kant moeten we de grootste waar voor ons geld bieden. Wij tillen uw uitvinding naar een hoger niveau. The next level.

Aanpak

Wij geloven dat een gedegen IP-advies en weloverwogen aanvragen alleen gemaakt kunnen worden in nauwe samenwerking met onze cliënten. De octrooigemachtigden van Patent Business geven helder advies en waarschuwen u niet voor onrealistische verwachtingen.

Voor de vervolging van andere octrooiaanvragen dan Nederlandse, Europese of PCT werken wij samen met octrooibureaus over de hele wereld. Deze zijn geselecteerd op kwaliteit, ervaring en bovenal op hun trackrecord. Evenzo werken we voor handelsmerken, modellen en octrooigeschillen samen met gespecialiseerde experts.

Dus…

Bent u op zoek naar een persoonlijke en gedegen aanpak, voor octrooigemachtigden met een no-nonsense B2B-aanpak, voor enthousiaste en bevlogen octrooigemachtigden, voor een nieuwe leverancier of een tweede leverancier, of een (nieuwe) gateway tot Europa, neem dan contact op met ons bespreken we wat we voor u kunnen doen om de waarde van uw onderneming naar een hoger niveau te tillen.

We kunnen veel en lang praten over de manier waarop wij werken. Kortom: wij zijn maatwerkleveranciers.
We hebben door de jaren heen geleerd dat elke case anders is en daarom maatwerk nodig heeft.

Peter van Essen M.Sc

EUROPEES EN NEDERLANDS PATENTGEMACHTIGDE

Ik studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en deed daar doctoraalexamen in 1991. Mijn belangrijkste onderwerpen waren onder meer vaste-stoffysica en onderzoek aan het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek SRON, waar ik CCD-detectoren testte en simuleerde voor zachte röntgendetectie en spectroscopie voor het XMM-Newton ruimteobservatorium, gelanceerd in 1999. Na het behalen van mijn doctoraalexamen werkte ik enkele jaren bij Akzo Nobel Coatings voor het Technology Centre Colorimetry, waar ik projectleider was voor verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van het meten en visueel evalueren van kleur. Ik was projectmanager voor verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot het meten en visueel beoordelen van kleur.

Expertise als octrooigemachtigde

Op 1 januari 1995, na verschillende jaren onderzoek bij de kleurmeet-afdeling van Akzo Nobel, begon ik bij de octrooiafdeling van Akzo Nobel. Ik heb octrooiaanvragen opgesteld en vervolgd op het gebied van coatings in veel landen over de hele wereld, en ik heb octrooiaanvragen gedaan op het gebied van fotovoltaïsche cellen van amorf silicium, optische schakelaars en beschrijfbare Compact Disks.

In 1999 , maakte ik een carrièreswitch en kwam bij een octrooibureau waar ik octrooiaanvragen behandelde voor kleine en middelgrote bedrijven. Werkte mee aan verschillende rechtszaken op het gebied van octrooien (zoals de HA ZA 05-583) en diende verschillende opposities (bezwaarschriften tegen octrooiverlening) in. Ik voerde ook procedures voor de raad van beroep van de Europese octrooiraad (Boards of Appeal of the European Patent Office), wat ondermeer resulteerde in beslissing T 0446/97.

In 2006, werd ik lid van NLO in Nederland. Ik was de leidende octrooigemachtigde in verschillende succesvolle rechtszaken (Clyde Bergemann GmbH v. Magaldi, Gerechtshof Den Haag, 13 juli 2010, zaaknr. 200.023.759 / 01, en KG ZA 09-102). Voerde ook verscheidene bezwaarprocedures, die resulteerden in intrekking van octrooien van derden, of afwijzing van de bezwaarprocedure tegen octrooien van klanten.

In 2011 ben ik de uitdaging aangegaan en heb ik een nieuw octrooibureau Ellens & van Essen opgericht. Het was een vruchtbare en inspirerende samenwerking van meer dan vijf jaar.

En nu geef ik er de voorkeur aan om meer maatwerk en een meer persoonlijke benadering te bieden, niet beperkt door conventionele benaderingen van octrooibureaus. Wij willen betrokken zijn en uw onderneming helpen grip te krijgen op innovatieprocessen en tegelijkertijd conflicten met de rechten van derden te vermijden. Het liefst bezoek ik mijn klanten om kennis te maken met hun bedrijf.

In mijn carrière als octrooigemachtigde heb ik tot nu toe meer dan 400 octrooiaanvragen opgesteld en octrooizaken op veel verschillende gebieden behandeld. Bijvoorbeeld elektronenstraallithografie, bandenbouwapparatuur, spuitgegoten flessenkratten, software, verpakkingen, broedmachines voor eieren, bouwmaterialen en fotovoltaïsche zonnecellen.

 

Publicaties and Lidmaatschappen

Ik ben (co) auteur van papers in Managing Intellectual Property over het onderwerp patentstrategie en Landslide (Vol. 12, no 4 of mar/apr 2020. Ik ben lid van de Nederlandse Fysische Vereniging (NNV), de ingenieursvereniging KIVI, Health Valley, Foodvalley, de Confederatie van Nederlandse Industrie en Werkgevers (VNO-NCW), de Nederlandse Vereniging van Octrooigemachtigden, het Instituut van Beroepsvertegenwoordigers voor de Europese Octrooibureau (EPI) en van de Fédération Internationale de Conseils en Propriété Industrielle (FICPI).

Peter van Essen

Leon Vogels M.Sc

EUROPEES EN NEDERLANDS PATENTGEMACHTIGDE

Ik ben een Nederlands en Europees octrooigemachtigde. Mijn praktijk is met name gericht op uitvindingen op het gebied van processen, materialen en gebruik daarvan, zoals halfgeleiders, procestechnologie, biotechnologie en chemie. Ik heb uitgebreide ervaring met onderzoek en ontwikkeling, zowel in het bedrijfsleven als bij onderzoeksinstellingen. Binnen productieomgevingen heb ik strategische kennisbescherming vorm gegeven en geïmplementeerd. Bij NXP was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het managen van honderden uitvindingen op jaarbasis en duizenden octrooien (-aanvragen) in totaal. De hier opgedane kennis en ervaring wordt regelmatig gedeeld in de vorm van universitaire hoorcolleges. Tevens ben ik tutor bij de opleiding voor Europees gemachtigde en corrector van examens van kandidaat-gemachtigden, als ook mede-opsteller van recente en toekomstige examens. Ik ben voorts nauw betrokken bij het naar de markt brengen van uitvindingen.

Ik heb fysische chemie aan de Radboud Universiteit gestudeerd en aldaar ook een doctoraat in de kristalgroei verkregen.

Kees Alblas M.Sc

DUTCH PATENT ATTORNEY

I obtained my master’s degree in Biology in 2004 at Utrecht University, The Netherlands. More specifically, I focused on Molecular and Cell Biology, Biochemistry, Animal Physiology and Toxicology and supplemented that with a master in Science Communication & Education. I started my career at an international pharmaceutical company where I was active as an information specialist in the field of scientific literature and patent information. Thereafter, I was active in the animal feed industry for about thirteen years as a patent specialist and patent attorney. There I was involved in the intellectual property-related activities within the various innovation projects, such as counselling the process from idea to patent, analysis in the field of patentability and patent portfolios and analysis and advise in the field of freedom to operate. This means that, in addition to the patent profession, I have gained extensive knowledge and experience in international and interdisciplinary innovation environments.

Judith Wiersma MA

PATENT ASSISTANT

Na het behalen van mijn lerarenopleiding Frans en Engels in 1991. Ik vervolgde mijn opleiding aan de Universiteit van Utrecht om Frans en Internationale Betrekkingen te studeren, in het bijzonder de economische aspecten van de Internationale betrekkingen. Ik behaalde mijn masterdiploma in 1993.

Ik heb meer dan twintig jaar op middelbare scholen gewerkt, waar ik Frans doceerde en verschillende coördinatieve en organisatorische taken uitvoerde.

Vanaf september 2020 combineer ik mijn job als docent en mijn job bij Patent Business niet meer, maar ga ik me volledig inzetten voor de ondersteuning van de octrooigemachtigden bij Patent Business.

Onze meest recente berichten

We willen u helpen vooruit te komen door al onze kennis aan u beschikbaar te stellen. Mocht u vragen hebben over een bepaald bericht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ecovat

Ecovat

Storing sustainably generated energyField of the invention Ecovat is a large subterranean buffer tank filled with water, which is used for storing heat and cold for use later on. By storing the sustainably generated energy surplus and using it in times of scarcity,...

read more

Patents for a reason