Contact

Phone

+31 (0) 85 486 50 80

Email

Mail @

Adres

Lange Amerikaweg 81

7332 BP Apeldoorn

The Netherlands

Peter van Essen M.Sc

EUROPEAN AND DUTCH PATENT ATTORNEY

Ik studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en deed daar doctoraalexamen in 1991. Mijn belangrijkste onderwerpen waren onder meer vaste-stoffysica en onderzoek aan het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek SRON, waar ik CCD-detectoren testte en simuleerde voor zachte röntgendetectie en spectroscopie voor het XMM-Newton ruimteobservatorium, gelanceerd in 1999. Na het behalen van mijn doctoraalexamen werkte ik enkele jaren bij Akzo Nobel Coatings voor het Technology Centre Colorimetry, waar ik projectleider was voor verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van het meten en visueel evalueren van kleur. Ik was projectmanager voor verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot het meten en visueel beoordelen van kleur.

Expertise als octrooigemachtigde

Op 1 januari 1995, na verschillende jaren onderzoek bij de kleurmeet-afdeling van Akzo Nobel, begon ik bij de octrooiafdeling van Akzo Nobel. Ik heb octrooiaanvragen opgesteld en vervolgd op het gebied van coatings in veel landen over de hele wereld, en ik heb octrooiaanvragen gedaan op het gebied van fotovoltaïsche cellen van amorf silicium, optische schakelaars en beschrijfbare Compact Disks.

In 1999 , maakte ik een carrièreswitch en kwam bij een octrooibureau waar ik octrooiaanvragen behandelde voor kleine en middelgrote bedrijven. Werkte mee aan verschillende rechtszaken op het gebied van octrooien (zoals de HA ZA 05-583) en diende verschillende opposities (bezwaarschriften tegen octrooiverlening) in. Ik voerde ook procedures voor de raad van beroep van de Europese octrooiraad (Boards of Appeal of the European Patent Office), wat ondermeer resulteerde in beslissing T 0446/97.

In 2006, werd ik lid van NLO in Nederland. Ik was de leidende octrooigemachtigde in verschillende succesvolle rechtszaken (Clyde Bergemann GmbH v. Magaldi, Gerechtshof Den Haag, 13 juli 2010, zaaknr. 200.023.759 / 01, en KG ZA 09-102). Voerde ook verscheidene bezwaarprocedures, die resulteerden in intrekking van octrooien van derden, of afwijzing van de bezwaarprocedure tegen octrooien van klanten.

In 2011 ging ik de uitdaging aan en startte een nieuw octrooibureau. 

En nu geef ik er de voorkeur aan om meer maatwerk en een meer persoonlijke benadering te bieden, niet beperkt door conventionele benaderingen van octrooibureaus. Wij willen betrokken zijn en uw onderneming helpen grip te krijgen op innovatieprocessen en tegelijkertijd conflicten met de rechten van derden te vermijden. Het liefst bezoek ik mijn klanten om kennis te maken met hun bedrijf.

In mijn carrière als octrooigemachtigde heb ik tot nu toe meer dan 400 octrooiaanvragen opgesteld en octrooizaken op veel verschillende gebieden behandeld. Bijvoorbeeld elektronenstraallithografie, bandenbouwapparatuur, spuitgegoten flessenkratten, software, verpakkingen, broedmachines voor eieren, bouwmaterialen en fotovoltaïsche zonnecellen.

 

Publicaties and Lidmaatschappen

Ik ben (co) auteur van papers in Managing Intellectual Property over het onderwerp patentstrategie en Landslide (Vol. 12, no 4 of mar/apr 2020. Ik ben lid van de Nederlandse Fysische Vereniging (NNV), de ingenieursvereniging KIVI, Health Valley, Foodvalley, de Confederatie van Nederlandse Industrie en Werkgevers (VNO-NCW), de Nederlandse Vereniging van Octrooigemachtigden, het Instituut van Beroepsvertegenwoordigers voor de Europese Octrooibureau (EPI) en van de Fédération Internationale de Conseils en Propriété Industrielle (FICPI).

Patents for a reason